Non-stop
Opintojakson nimi Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Anthoni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

  • kuvata ihmiskauppaa ilmiönä sekä sen eri tyyppejä
  • tunnistaa ja kuvata ihmiskaupan oletettujen uhrien tunnusmerkkejä
  • kohdata oletetun ihmiskaupan uhrin
  • ohjata uhreja palvelujärjestelmässä

Opintojaksolla tutustutaan verkkoluentojen ja tehtävien avulla siihen minkälaista ihmiskauppa on ilmiönä ja minkälaisia erilaisia muotoja ihmiskauppa saa eri tilanteissa. Opintojakso auttaa tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota ihmiskaupan uhrin kohtaamisessa. Kurssi antaa myös valmiuksia ohjata ihmiskaupan uhria palvelujärjestelmässä ja auttaa löytämään tarpeellisia palveluista ihmiskaupan uhreille.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Opintojakso koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia. Jokaisessa moduulissa on testi ja se avautuu vasta, kun olet käynyt läpi opintomateriaalit. Testi sallii kolme yrityskertaa ja testeistä tulee saada 75% oikein, jotta seuraava moduuli aukeaa.