Kesä
Opintojakson nimi Ikääntyvän väestön asiakas-/palveluohjaus
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tuula Ahokumpu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ikääntyvän väestön asiakas-/palveluohjaus

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet
  • Tunnet ikääntyvien asiakas- ja palveluohjauksen prosessin ja teoreettiset määritelmät.
  • Huomioit toiminnassasi ja käytät ikääntyvän asiakkaan palveluohjauksessa muiden ammattialojen ja toimijoiden asiantuntijuutta.
  • Osaat käyttää palveluohjauksellista työotetta ohjaustehtävissä.
  • Ymmärrät asiakas- ja palveluohjauksen vuorovaikutuksellisena suhteena.
  • Tunnet ikääntyvien asiakkaiden asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymyksiä.
Sisältö Asiakas- ja palveluohjauksen käsitteisiin perehtyminen, sekä osaamisen syventäminen ja vahvistaminen ikääntyvän asiakkaan palveluohjausprosessissa. Opit tekemään palvelutarpeen arviointia ja tunnistamaan ikääntyvän asiakkaan yksilöllisiä tuen tarpeita erilaisissa elämäntilanteissa oikea-aikaisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti moniammatillisuutta hyödyntäen. Opintojakso antaa tietoa ja syventää ymmärrystä tavoitteelliseen työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Edeltävyysehdot

Opintojakson suorittaminen edellyttää ikääntymiseen liittyvien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän tuntemusta.

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

 

Hyväksytty: Tunnet ikääntyvien asiakas- ja palveluohjauksen prosessin ja teoreettiset määritelmät. Huomioit toiminnassasi ja käytät ikääntyvän asiakkaan palveluohjauksessa muiden ammattialojen ja toimijoiden asiantuntijuutta. Osaat käyttää palveluohjauksellista työotetta ohjaustehtävissä. Osaat toimia asiakas- ja palveluohjauksessa vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Osaat kuvata, toimia ja löydät ratkaisuja ikääntyvien asiakkaiden asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymyksissä.

Hylätty: Et osaa kuvata ikääntyvien asiakas- ja palveluohjauksen prosessia ja teoreettisia määritelmiä. Et huomioi toiminnassasi mahdollisuuksia hyödyntää muiden ammattialojen ja toimijoiden asiantuntijuutta ikääntyvän asiakkaan palveluohjauksessa. Et osaa käyttää palveluohjauksellista työotetta ohjaustehtävissä. Et osa toimia asiakas- ja palveluohjauksessa vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Et osaa kuvata, toimia tai löytää ratkaisuja ikääntyvien asiakkaiden asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymyksissä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamiseen tarvitaan – toimiva nettiyhteys, tietokone, headset, ja webbikamera – Moodle-oppimisympäristön käytön tuntemus

Opintojakson lisätiedot

Materiaali löytyy opintojakson Moodle-alustalta.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi