Kevät
Opintojakson nimi Ikääntyvien seksuaalisuus
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Christina Mantsinen ja Heidi Pasonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ikääntyvien seksuaalisuus

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

OPINTOJAKSON TAVOITE

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen ikääntyvän hyvinvoinnin näkökulmasta.

Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin ja sen edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Tunnet seksuaalioikeudet sekä etiikan ja tiedät, kuinka niitä edistetään.

Tunnet ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja tiedät, kuinka niitä toteutetaan työelämässä.

Ymmärrät ikääntyvien seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta.

SISÄLTÖ

  • Omien arvojen ja asenteiden tarkastelu ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan
  • Ikääntyvien seksuaalioikeudet sekä etiikka
  • Ikääntyvien seksuaaliterveys sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Ikääntyvien seksuaalinen turvallisuus
  • Ikääntymisen tuomat haasteet seksuaalisuudelle
  • Ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla, PLISSIT-malli
  • Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistämisen taidot

 

Edeltävyysehdot

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit sekä ryhmätyö. Opintojakso ei sisällä aikataulutettuja webinaareja.