Kesä
Opintojakson nimi Ikäihmisen aktiivinen arki
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anne Ryhänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikäihmisen aktiivinen arki

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Jäsentää toimintakyvyn käsitteen ICF-viitekehyksessä
 • Osaa arvioida ikäihmisen toimintakykyä laajasti laadukkailla arviointimenetelmillä ja hyödyntää tuloksia asiakaslähtöisessä tavoitteen asettelussa ja toimintakyvyn muutosten seurannassa
 • Osaa laatia GAS-tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
 • Tietää keinoja asiakkaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi
 • Osaa kirjata toimintakyvystä asiakaslähtöisesti
 • Ymmärtää verkostoyhteistyön merkityksen ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa

Sisältö

 • Ikäihmisen toimintakyky (ICF)
 • Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi
 • GAS-tavoitteiden nimeäminen
 • Keinot toimintakyvyn parantamiseksi/ylläpitämiseksi
 • Asiakaslähtöinen toimintakykytiedon kirjaaminen
 • Verkostot ikäihmisen toimintakyvyn tukena

Edeltävyysehdot

Opintojakso sopii erityisesti sote-alan toimijoille, mutta soveltuu myös kaikille ikääntyvien kanssa toimiville, toimintaa suunnitteleville tai tulevaisuudessa liiketoimintaa ikääntyville suunnitteleville.

Arviointikriteerit

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija toteuttaa yhdelle ikäihmiselle toimintakyvyn arvioinnin ja suunnitelman (GAS-tavoitteet) sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja raportoi prosessin = opintojakson arvioitava tehtävä

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.