Kevät
Opintojakson nimi Ikämoninaisuuden johtaminen
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 15.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tuula Kukkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikämoninaisuuden johtaminen

16.01.2023 - 15.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa ikämoninaisuuteen liittyvät kysymykset osana työelämän todellisuutta
  • jäsentää ikämoninaisuuden moninaisuuden johtamisen perusteita ja tuntee siihen liittyviä hyviä käytänteitä
  • osaa arvioida ikämoninaisuuden johtamisen tarpeita, edellytyksiä ja mahdollisuuksia organisaatiossaan
  • osaa toteuttaa ikämoninaisuuden johtamisen käytännön toimenpiteitä

Sisältö

  • Ikämoninaisuus osana työelämän moninaisuutta
  • ikä, työura ja sukupolvi ikämoninaisuustekijöinä
  • työhyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmat työelämän kehittämisen voimavarana
  • Ikämoninaisuuden johtaminen: yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasot
  • Ikämoninaisuuden johtamisen hyvät käytänteet
  • Ikämoninaisuusosaamisen kehittäminen käytännössä: ikämoninaisuustyöpajan toteuttaminen työyhteisössä

Edeltävyysehdot

Opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Opiskelija tekee koko opintojakson ajan itsearviointia edetessään opintojakson vaiheesta toiseen. Opintojakson arviointi perustuu kokoavaan oppimistehtävään, johon sisältyy ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen omassa organisaatiossa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija opiskelee opintojaksolla itsenäisesti omassa aikataulussaan ja palauttaa oppimistehtävän opintojakson päättymispäivämäärään mennessä.

Opintojaksolla hankitaan ja analysoidaan omaa organisaatiota koskevaa ikämoninaisuuteen liittyvää informaatiota. Oppimistehtävää varten opiskelija toteuttaa ikämoninaisuus-työpajan omassa työyhteisössään tai mikäli ei opintojakson aikana ole työssä, jossakin muussa organisaatiossa.

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 tuntia: itsenäinen työskentely, ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen sekä oppimistehtävä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.