Kesä
Opintojakson nimi Ikämoninaisuuden johtaminen
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tuula Kukkonen, Marika Lappalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikämoninaisuuden johtaminen

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Tunnistat ikämoninaisuuteen liittyviä ilmiöitä työelämässä
 • Osaat jäsentää ikämoninaisuuden moninaisuuden johtamisen perusteita
 • Tunnet ikämoninaisuuden johtamiseen liittyviä hyviä käytänteitä
 • Osaat arvioida ikämoninaisuuden johtamisen tarpeita, edellytyksiä ja mahdollisuuksia omassa organisaatiossasi
 • Osaat toteuttaa ikämoninaisuuden johtamisen käytännön toimenpiteitä

Sisältö

 • Ikämoninaisuus osana työelämän moninaisuutta
 • Ikä, työura ja sukupolvi ikämoninaisuustekijöinä
 • Työhyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmat työelämän kehittämisen voimavarana
 • Ikämoninaisuuden johtaminen: yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasot
 • Ikämoninaisuuden johtamisen hyvät käytänteet
 • Ikämoninaisuusosaamisen kehittäminen käytännössä: ikämoninaisuustyöpajan toteuttaminen työyhteisössä

Edeltävyysehdot

Opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Arviointikriteerit

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Opiskelija tekee koko opintojakson ajan itsearviointia edetessään opintojakson vaiheesta toiseen. Opintojakson arviointi perustuu kokoavaan oppimistehtävään, johon sisältyy ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen omassa organisaatiossa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija opiskelee opintojaksolla itsenäisesti omassa aikataulussaan ja palauttaa oppimistehtävän opintojakson päättymispäivämäärään mennessä.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä, verkko-oppimisympäristössä tehtäviä oppimistehtäviä, ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen omassa organisaatiossa sekä kokoava oppimistehtävä.

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 tuntia: itsenäinen työskentely, ikämoninaisuustyöpajan järjestäminen sekä kokoava oppimistehtävä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson opiskelu kytkeytyy työelämään siten, että hankit ja analysoit omaa organisaatiotasi koskevaa ikämoninaisuuteen liittyvää informaatiota. Osana kokoavaa oppimistehtävää toteutat ikämoninaisuus-työpajan omassa työyhteisössäsi. Mikäli et ole työssä opintojakson aikana, työpaja on mahdollista toteuttaa jossakin muussa organisaatiossa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.