Kevät
Opintojakson nimi Ikäystävällinen yritys
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 22.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.12.2022 - 08.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikäystävällinen yritys

16.01.2023 - 22.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Soveltaa ikäystävällisen yrityksen kriteerejä oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita yrityksen kehittämisen perustana
  • Ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämiselle
  • Ymmärtää palvelumuotoilun lähtökohdat

Sisältö

  • Ikääntyvien asiakkaiden tarpeet yrityksen kehittämisen perustana
  • Ikäystävällisyys
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerien soveltaminen oman yrityksen/työpaikan ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Asiakaskokemuksen merkitys ikäystävällisyyden kehittämiselle sekä palvelumuotoilun rooli kehittämisessä

Opiskelija määrittelee ja työstää oman yrityksensä tai työpaikkansa kehittämiskohteita ikäystävällisen yrityksen kriteerien avulla.

Arviointikriteerit

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen työskentely 135 h.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.