Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Ilmaisun monet muodot vuorovaikutustyössä
Opintojakson ajankohta 20.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Outi Rantatulkkila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 05.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Ilmaisun monet muodot vuorovaikutustyössä

20.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa

  •  käyttää ja soveltaa ilmaisun monien muotojen mahdollisuuksia ja keinoja/menetelmiä tavoitteellisessa vuorovaikutustyössä
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista luovan ilmaisun toimintaa erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa
  • tukea erilaisten asiakkaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä

Sisältö:

Opintojakson keskeiset teemat:

  • Luovuus osana arkea: luova toiminta mahdollistamassa yhteyttä itseen ja toisiin
  • Luova toiminta tukemassa osallisuutta ja hyvinvointia
  • Luovuus ja taiteen sekä ilmaisun soveltavat muodot vuorovaikutuksen tukena
  • Ilmaisun monet muodot minäpystyvyyden ja resilienssin tukena
  • Ilmaisun monet muodot ryhmän-/yksilöiden ohjauksessa
  • Oman ilmaisuprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkotallenteita, verkko-oppimismateriaaleja ja itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Opintojaksolla on yksi vapaavalintainen ohjaustapaamista verkossa, johon ilmoittaudutaan Moodlessa olevalla linkillä.

20.1. – 30.4.2023. Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson rakenteen mukaista etenemistä ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu ja eteneminen kuvataan tarkemmin opintojakson Moodle-alustalla.

 

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.  Kaikki mahtuvat mukaan!

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.