Kevät
Opintojakson nimi Ilmastonmuutos ja rakentaminen
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Timo Pakarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.01.2024 - 12.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ilmastonmuutos ja rakentaminen

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa

 • Ilmastomuutokseen liittyvät perusteet sekä niiden vaikutuksen rakentamiseen
 • Rakenteiden ja rakentamisen liiketoiminnan näkökulmista
 • Lisäksi opintojaksolla opiskelija tutustuu myös rakennusten hiilijalanjäljen laskentaany

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista osista

 • Johdantoluentovideo sekä siihen liittyvä materiaali
 • Aiheeseen liittyvä oheismateriaali, johon opiskelija tutustuu omatoimisesti
 • Avoin keskustelualusta, jossa kukin opiskelija aloittaa yhden keskustelun ja kommentoi kahta muuta alustalla olevaa keskustelua
 • Lisäksi opiskelijan kuuluu tehdä lyhyt kirjallinen raportti Moodle alustan ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Opintojakson arviointi on hyväksytty / Hylätty ja perustuu siihen, että annetut tehtävät on suoritettu niiden edellyttämässä laajuudessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaaliopintoina ja se sisältämä materiaali koostuu opintoihin liittyvästä tukimateriaalista sekä sitä tukevasta lyhyestä videoluennosta.
 • Tämän lisäksi opiskelijan tulee osallistua opintojaksoon liittyvään blogi tyyppiseen keskusteluun ja tehdä pieni henkilökohtainen raportointitehtävä.
 • Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 27 h
 • Kaikki opintojaksoon liittyvä materiaali julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.