Syksy
Opintojakson nimi Ilmastoviisaan toiminnan perusteet
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Anniina Kontiokorpi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 11.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt sekä systeemiajattelun hyödyntämisen osana ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua
 • Tunnistat ja osaat arvioida oman/yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin
 • Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi
 • Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
 • Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja oman toimintasi tai yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja pystyt edistämään kestävien toimenpiteiden toteuttamista ja ilmastomyönteistä toimintakulttuuria

Sisältö

 • Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
 • Ilmastopolitiikka eri tasoilla
 • Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
 • Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan (organisaatio/yritys, rakennus, tuote)
 • Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
 • Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Edeltävyysehdot

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet Suoritetut tehtävät ja palautettu oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnot tehdään Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla tehdään oppimispäiväkirja sekä tehtäviä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suunnittelu on toteutettu osana UpTech – Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanketta, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR 2014-2020 -rahoitusohjelman kautta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.