Non-stop
Opintojakson nimi Infektioiden torjunta
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 30.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Infektioiden torjunta

10.01.2023 - 30.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: • tuntee infektioiden torjunnan periaatteita, aseptiset työtavat ja osaa toimia infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti työssään • tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat Sisältö: • mikrobiologia • infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen • mikrobien aiheuttamat sairaudet • tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hoito hoitotyössä (ml. erityskäytännöt) • näytteenoton perusteet • yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta • ravitsemus ja lääkehoito infektioiden hoitotyössä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opetus sisältää teorian lisäksi lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä. Opintojaksolla reflektoidaan (arvioidaan) omaa oppimista opintojakson lopussa.

Hyväksytty / hylätty –periaatteella. -Hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanaa 3 Xamkin arviointikriteerien mukaisesti

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suomeksi Heikkinen, T. ym. 2020. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim 2020. 4., uudistettu painos. Saatavilla e-kirjana

Toura S. & Lyytikäinen O. 2020. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa ja –hoivassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Saatavilla e-kirjana

Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn – alustalla.

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 10.1.2023 alkaen. Suoritusaika on 3 kk. Opiskeleminen tapahtuu 100-prosenttisesti verkossa.

Opintojakson tiedot

10.1.-30.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 10.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.