Non-stop
Opintojakson nimi Infektioiden torjunta
Opintojakson ajankohta 18.01.2022 - 20.03.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Infektioiden torjunta

18.01.2022 - 20.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: • tuntee infektioiden torjunnan periaatteita, aseptiset työtavat ja osaa toimia infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti työssään • tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat Sisältö: • mikrobiologia • infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen • mikrobien aiheuttamat sairaudet • tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hoito hoitotyössä (ml. erityskäytännöt) • näytteenoton perusteet • yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta • ravitsemus ja lääkehoito infektioiden hoitotyössä

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty –periaatteella. -Hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanaa 3 Xamkin arviointikriteerien mukaisesti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Heikkinen, T. ym. 2020. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Duodecim 2020. 4., uudistettu painos. Saatavilla e-kirjana

Toura S. & Lyytikäinen O. 2020. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoidossa ja –hoivassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Saatavilla e-kirjana

Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn – alustalla

 

Opetus sisältää teorian lisäksi lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä.

Opintojakson tiedot

Verkkokoulutus koulutus on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin kolmessa kuukaudessa.

-Opintojakso on automatisoitu verkkokoulutus. -Itseopiskelu verkkoympäristössä mahdollistaa Sinulle oman aikataulun luomisen, itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi annettujen määräaikojen puitteissa.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 18.1.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 18.12.2022