Kevät
Opintojakson nimi Infektiosairaudet
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kirsi Sallinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 22.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Infektiosairaudet

06.02.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Opintojaksolla keskitytään osaan yleisimmistä infektiosairauksista
 • Opintojakson jälkeen osaat tunnistaa opintojaksolla käsiteltävät infektiosairaudet ja niiden syyt, sekä miten niitä diagnosoidaan ja hoidetaan
 • Osaat tunnistaa asiakkaan oireiden perusteella, mistä voisi olla kyse ja osaat ohjata asiakasta palvelujen piiriin

Sisältö

 • Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa
 • Hengitystieinfektiot
 • Koronatietoisku
 • Mahasuolikanavan infektiot
 • Sukupuolitaudit
 • Virtsatieinfektio
 • Matkailijan infektiot
 • Sepsis

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suorittamisen käytettävä aika 2 x 27 = 54 h materiaalin lukemiseen, Oppiportin kursseihin sekä aihekohtaisiin tentteihin.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.