Non-stop
Opintojakson nimi Innovaatio-osaaminen
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Laitinen Matti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Innovaatio-osaaminen

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla toteutat oman innovaatioprojektin. Haastamme sinua muuttamaan jotain omassa tai työyhteisösi toiminnassa. Tavoitteena on viedä teoriaa käytäntöön ja oppia tekemällä. Työskentelyn tuloksena sinulle syntyy henkilökohtainen innovaatiokäsikirja.

Keskeinen sisältö

  • Innovaatio ja kehittäminen
  • Projektityöskentely
  • Innovaatiomenetelmät ja innovaatiotyökalut
  • Innovoinnin tiedon lähteet
  • Pitchausvideo

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella.