Non-stop
Opintojakson nimi Innovaatiojohtaminen digiajassa
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.06.2023 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Innovaatiojohtaminen digiajassa

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
 • Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
 • Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö:

 • Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
 • Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
 • Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
 • Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
 • Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta ensimmäinen aloitus on vasta 1.8.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 2-4 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.
 • Opintojakso tulee suorittaa 2-4 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Voit edetä opintojaksolla omaan tahtiin annetun aikarajan sisällä.
 • Nonstop-verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden oppimisalustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop-verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti opintojaksoalustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset opintojakson aikataulun mukaisesti.
 • Nonstop-verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Opintojakson suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn -alustalta.

Opintojakson lisätiedot

Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2023 jolloin suoritusaikaa on jäljellä enää 2 kk.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.