Kevät
Opintojakson nimi Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta
Opintojakson ajankohta 25.03.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Harkki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.03.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta

25.03.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla innovoidaan ja kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kehittää kestävää tulevaisuutta ja ilmastopositiivista liiketoimintaa.

Opintojaksolla hyödynnetään elämäkeskeistä ajattelua, tarinan kerrontaa ja kiertotalouden työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia. Innovoimalla parempaa, merkityksellistä tulevaisuutta voidaan vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus rakennetaan.

Innovoinnissa huomioidaan myös verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit, sillä merkityksellisimmät innovaatiot ja ratkaisut tehdään monen eri toimijan yhteistyössä uudenlaisissa verkostoissa.

Sisältö

 • Kiertotalouden perusteet ja menetelmät (rethink, redesign, reduce, reuse, recycle, renewable resources)
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Kiertotalouden muotoilu
 • Kiertotalouden innovointitehtävä tiimissä
  • Tulevaisuusinnovointi
  • Merkityksellisyys ja elämäkeskeinen ajattelu (huomioidaan ihmisen lisäksi muu elämä)
  • Tarinan kerronta (story telling) ja protoilu
  • Verkostot ja liiketoiminnan ekosysteemit

Opintojaksolle toivotaan opiskelijota erilaisista taustoista ja erilaisella osaamisesta. Riippuen aikaisemmasta osaamisesta/kokemuksesta opintojakson tehtävät voivat jonkin verran vaihdella opiskelijoittain.

Opintojakson nimi oli aikaisemmiin Hackathon – Innovoi kiertotaloutta

Edeltävyysehdot

Suositus yritys- ja liiketoiminnan perustiedot tai kiertotalouden perusteet.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia

Arvosana 3

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
 • Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden näkökulmasta

Arvosana 5

Opiskelija

 • Osaa innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä
 • Osaa hyödyntää story telling ja kiertotalous työkaluja ja menetelmiä osana innovointiprosessia
 • Osaa tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkossa ennen innovointileiriä:

 • Kiertotalouden perusteet ja periaatteet
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit
 • Tutustuminen kiertotalouden toimialaan/haasteeseen/yritykseen

Tiimityö innovointileirillä 21.-24.3.22 toteutetaan hybridinä eli voit osallistua onlinena

 • Ma 21.3 klo 9-15
 • Ti 22.3 klo 9-15
 • Ke 23.3 klo 9-15
 • To 24.4 klo 9-15

Opintojakson lisätiedot

Arviointitavat

 • Kiertotalouden perusteet ja periaatteet 10 %
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit 15 %
 • Tutustuminen kiertotalouden toimialaan/haasteeseen/yritykseen 15%
 • Tiimityö innovointileirillä yrityksen antamaan haasteeseen 60%

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SER004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.