Non-stop
Opintojakson nimi Insinöörifysiikka 1
Opintojakson ajankohta 10.02.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.02.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Insinöörifysiikka 1

10.02.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa perusteet insinöörifysiikasta. Mukaan lukien käsitteet

 • lämpö
 • sähkö
 • voima ja liike
 • jaksollinen liike ja aallot
 • sähkömagnetismi
 • aine ja säteily.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssi arviointi hyväksytty/hylätty.

Suoritusmerkintä hyväksytty edellyttää että kurssista on tehty vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi ja oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope.

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.