Non-stop
Opintojakson nimi Insinöörifysiikka 2
Opintojakson ajankohta 08.09.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.09.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Insinöörifysiikka 2

08.09.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää modernin fysiikan käsitteitä sekä ilmiöitä ja ratkaista näihin ilmiöihin liittyviä ongelmia
 • tunnistaa klassisen fysiikan ja modernin fysiikan välisiä eroja ja ymmärtää klassisen fysiikan puutteita
 • ymmärtää perusteita
  • suhteellisuusteoriasta
  • kvanttifysiikasta
  • atomifysiikasta
  • tilastollisesta fysiikasta
  • kiinteän olomuodon fysiikasta
  • ydinfysiikasta
  • hiukkasfysiikasta ja kosmologiasta

Kurssisisältö

 • Suhteellisuusteoria
 • Kvanttifysiikka
 • Atomifysiikka
 • Tilastollinen fysiikka
 • Kiinteän olomuodon fysiikka
 • Ydinfysiikka
 • Hiukkasfysiikka
 • Kosmologia

Edeltävyysehdot

 • Insinöörifysiikka 1
 • Insinöörimatematiikka 1
 • Insinöörimatematiikka 2

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun siitä on tehty vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-oppimisympäristö.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.