Kevät
Opintojakson nimi Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot
Opintojakson ajankohta 27.03.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ulla Miekkala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 20.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

27.03.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla kerrataan matematiikan perusteita, kuten laskusääntöjä, yksikkömuunnoksia ja perusyhtälöiden ratkaisemista sekä suorakulmainen kolmio. Kurssilla pääpaino on hyvän laskurutiinin hankkimisessa.

Sopii erityisesti tekniikan AMK-opintoja aloittaville tai niistä haaveileville tueksi valintakokeisiin valmistautumisessa.

Keskeinen sisältö:

– matemaattiset merkinnät, lukujen esitysmuodot ja yksikönmuunnokset – matemaattisten lausekkeiden muodostaminen ja käsittely – ensimmäisen asteen yhtälön ja kaavojen ratkaiseminen – toisen asteen yhtälön ratkaiseminen – yhtälöparin ratkaiseminen – suorakulmainen kolmio

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

verkkokurssi, kerran viikossa kontaktikerta etänä (ei pakollinen)

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.