Non-stop
Opintojakson nimi Insinöörimatematiikka 2
Opintojakson ajankohta 11.08.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.08.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Insinöörimatematiikka 2

11.08.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

 • Vektorit ja matriisit
 • Erikoismatriiseja, matriisikuvaukset
 • Käänteismatriisi
 • Lineaarinen yhtälöryhmä
 • Ominaisarvot, diagonalisointi
 • Fourier-muunnos
 • Laplace-muunnos
 • Z-muunnos

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty merkinnän saamiseksi kurssista tulee olla tehtynä vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope alusta.

Opintojakson tiedot

Kurssin saa suorittaa täysin omaan tahtiin eikä sen suorittamisaikaa ole rajattu kurssitoteuksen aikarajoihin.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.