Non-stop
Opintojakson nimi Insinöörimatematiikka
Opintojakson ajankohta 12.08.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 12.08.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Insinöörimatematiikka

12.08.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Course contest

 • Polynomifunktiot ja -yhtälöt
 • Geometria
 • Vektorit
 • Analyyttinen geometria
 • Derivaatta
 • Trigonometriset funktiot
 • Juuri- ja logaritmifunktiot
 • Integraalilaskenta
 • Todennäköisyydet ja tilastot
 • Lukuteoria ja todistaminen
 • Algoritmit matematiikassa

Arviointikriteerit

Kurssista saa suoritusmerkinnän H  = hyväksytty kun opiskelija on suorittanut kurssista vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kyseessä on 100% prosenttisesti itsenäisesti suoritettava kurssi joten sen voi suorittaa täysin omaan tahtiinsa.

Opintojakson tiedot

Kurssimateriaali löytyy netistä ja kurssi suoritetaan täysin itsenäisesti.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.