Non-stop
Opintojakson nimi Intoksikaatiopotilaan hoitotyö
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Intoksikaatiopotilaan hoitotyö

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan akuuttihoitotyön periaatteet • tuntee yleisimmät aikuisen intoksikaatioihin johtavat syyt • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessin • tuntee aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • osaa pohtia omaa ja potilasturvallista toimintapaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  • potilas- ja työturvallisuus tavallisimmat intoksikaatiot • potilaan systemaattinen tilan arviointi ja seuranta o • aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessi • kriisissä olevan potilaan ja omaisen kohtaaminen

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti verkossa omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso.

Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Opintojakson tiedot

Ohje Learnissa. Suoritusaika on 2 kk. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 12.10.2022. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.