Non-stop
Opintojakson nimi Intoksikaatiopotilaan hoitotyö
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 25.06.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Intoksikaatiopotilaan hoitotyö

16.01.2023 - 25.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan akuuttihoitotyön periaatteet • tuntee yleisimmät aikuisen intoksikaatioihin johtavat syyt • ymmärtää aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessin • tuntee aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • osaa pohtia omaa ja potilasturvallista toimintapaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  • potilas- ja työturvallisuus tavallisimmat intoksikaatiot • potilaan systemaattinen tilan arviointi ja seuranta o • aikuisen intoksikaatiopotilaan hoitomenetelmät • intoksikaatiopotilaan hoitotyön prosessi • kriisissä olevan potilaan ja omaisen kohtaaminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Ohje Learnissa. Tämän opintojakson keskimääräinen suoritusaika on 4 kk. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 2 kk.

Opintojakson lisätiedot

Itsenäisesti verkossa omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso.