Non-stop
Opintojakson nimi Introduction to Artificial Intelligence
Opintojakson ajankohta 17.06.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.06.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Introduction to Artificial Intelligence

17.06.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

After completing a course, student has learned what are the basic tehniques to manifest artificial intelligence in practise.

  • Introduction
  • Data Exploration
  • Supervised learning
  • Unsupervised learning
  • Deep Learning
  • Reinforcement learning

Edeltävyysehdot

None.

Arviointikriteerit

Grading is pass after student has done at least 80% of tasks.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Course is 100% online (Self-Study) course and it can be done in own pace. So, student can schedule her/his studies her-/himself.

Opintojakson tiedot

Course environment is Metropolia’s Viope environment.

 

Ilmoittautumistiedot

  • Course is 100% online self-study course.
  • You can enroll this course whenever it’s suitable for you and start it at once you have enrolled it.
  • Course can be done in own pace.
  • Credits will be putted into our Student register as soon as student has done this course.