Kesä
Opintojakson nimi IT-projektien perusteet
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Pekka Reijonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

IT-projektien perusteet

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Ymmärrät projektimaisen työskentelyn periaatteet ja luonteenpiirteet.Opit suunnitelemaan ja dokumentoimaan IT-projekteja. Opit käyttämään projektinhallintasovellusta projektin etenemisen seurantaan ja hallintaan.

Sisältö:

  • Projektin määritelmä ja käsitteet
  • Projektityypit ja hallintamenetelmät
  • Projektin organisointi
  • Projektin resursointi
  • Projektisuunnitelma
  • Projektin hallinta
  • Projektin riskienhallinta
  • Projektin päättäminen
  • Projektinhallintasovellukset ja niiden käyttö

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Tämä opintojakso voidaan toteuttaa monimuotoisesti tai virtuaalisesti. Tarkemmat toteustapatiedot löytyvät toteutussuunnitelmista.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi