Syksy
Opintojakson nimi Italian alkeet 1
Opintojakson ajankohta 03.09.2024 - 10.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Julia Närhi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 25.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Italian alkeet 1

03.09.2024 - 10.12.2024

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET:

Opintojakson tarkoitus: Tutustut Italian kielen alkeisiin sekä kulttuuriin. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset italian kielen perusteita ja sanastoa ja pystyt käyttämään korrektia italian kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset italian kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ymmärrät Italian ja Suomen välisiä kulttuurieroja.

Opintojakson osaamiset: Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite: Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja Italian välisiä kulttuurieroja.

SISÄLTÖ:

Kurssilla opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen italian kielen taitoja, sekä italialaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

Ääntäminen

Viestintä: Itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, tapaamisen sopiminen, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet

Kielioppi: Persoonapronominit ja niiden painolliset muodot, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, epäsäännöllisten ja säännöllisten verbien preesens

Kulttuurituntemus: italialaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä italialainen viestintäkulttuuri, Italian maatuntemus

Edeltävyysehdot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua italian kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti. Kurssi ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty: Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus: 3.9.-10.12.2024, opetusta Zoomin välityksellä tiistaisin 16-18.30.

Ilmoittautumistiedot

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.