Non-stop
Opintojakson nimi Itsensä johtamisen työkalut (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasio Hario
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Itsensä johtamisen työkalut (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaisia elämän- ja arjen hallinnan taitoja tarvitaan, että voi edetä työn ja elämän tavoitteissa? Kuinka näitä kehitetään?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • Luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • Kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • Tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Edeltävyysehdot

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Arviointikriteerit

  • hyväksytty-hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Orientaatio Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys Osion sisällöt ja oppimistavoitteet Podcast: Mitä on itsensä johtaminen?

Moduuli 1: Miten rakennan toimivan vuorokausirytmin? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Tehtävä: Testaa perustietosi vuorokauden rytmittämisestä Aivoystävällisen ajankäytön malli Podcast: Millaisista osista koostuu aivoystävällinen vuorokausi? Oppimistehtävä: Rakenne itsellesi toimiva vuorokausirytmi

Moduuli 2: Kuinka säätelen virettäni ja energiankäyttöäni? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Mielikuvaharjoitus: Kehon ja mielen pikaskannaus Podcast: Kuinka virettä säädellään tehokkaasti? Vireen säätelyn onnistumisista ja haasteista syntyvät kierteet Oppimistehtävä I: Vireystilan pikarauhoittaminen Oppimistehtävä II: Vireystilan pika-aktivointi Oppimistehtävä III: Irti aloittamisen vaikeudesta Oppimistehtävä IV: Säätele älyteknologian käyttöä

Moduuli 3: Kuinka ajatusmallimme vaikuttavat toimintaamme? Video: Osaan motivoida ja sen esittelevä tervehdys Tehtävä: Tunnista toiminnan taustalla oleva ajatusmalli Podcast: Millaiset ajatus- ja toimintamallit meitä ohjaavat? Ajatus- ja toimintamallien hyödyt ja haitat vertailussa Oppimistehtävä I: Uskomusten muokkaaminen Oppimistehtävä II: Ajatuksesta irrottautuminen Oppimistehtävä III: Toimi eri lailla kuin ajatusmalli ohjaa

Moduuli 4: Millaista tarinaa itsestäni kerron? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Tehtävä: Kokoa tarinan juoni Podcast: Millaisia tarinoita liittyy epäonnistumisen pelkoon ja jännittämiseen? Monivalintatesti podcastin teemoista Oppimistehtävä I: Lisää itsemyötätuntoa Oppimistehtävä II: Tunnista pahin mahdollinen seuraus Oppimistehtävä III: Omien tarinoiden haastaminen pienin askelin Kokoava loppupohdinta: Tulevaisuuskirje

Opintojakson tiedot

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso kuuluu Mielekkään työuran rakennussarja (5 op) -opintokokonaisuuteen. Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä opinnosta, jotka jokainen suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta, ja se soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Jokaiselle kokonaisuuden opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa.

Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Mielekäs työelämä, motivoiva työura 1 op

Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op