Kevät
Opintojakson nimi Itsensä johtamisen työkalut
Opintojakson ajankohta 01.12.2022 - 30.06.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasio Hario
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 21.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Itsensä johtamisen työkalut

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaisia elämän- ja arjen hallinnan taitoja tarvitaan, että voi edetä työn ja elämän tavoitteissa? Kuinka näitä kehitetään?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Arvioida unen, palautumisen, liikunnan, ravitsemuksen ja vuorokauden rytmityksen merkitystä omalle toiminnalle
  • Luoda suunnitelman itselleen sopivasta vuorokausirytmistä
  • Kokeilla keskittymisen ja vireen säätelyn keinoja ja valita niistä itselleen sopivia
  • Tunnistaa omaan arjenhallintaan vaikuttavia mielen malleja ja ottaa käyttöön keinoja niiden säätämiseksi omia tavoitteita tukeviksi

Arviointikriteerit

hyväksytty-hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Opintojakson tiedot

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op

Opintojakson lisätiedot

HUOM! Tämän opintojakso vastaa sisällöltään Laurean englanninkielistä opintojaksoa Tools for self management. Et voi saada opintopisteitä molemmista.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso kuuluu Mielekkään työuran rakennussarja (5 op) opintokokonaisuuteen. Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä opinnosta, jotka jokainen suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta, ja se soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Jokaiselle kokonaisuuden opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa.