Non-stop
Opintojakson nimi Javascript-perusteet
Opintojakson ajankohta 18.08.2021 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Javascript-perusteet

18.08.2021 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla

Opintojakson sisältö

 • Arvot, tyypit, ja operaattorit
 • Ohjelmarakenne
 • Funktiot
 • Tietorakenteet: objektit ja taulukot
 • Virhekäsittely
 • Regular Expressions
 • Moduulit
 • Asynkroninen ohjelmointi

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty menetelmällä.

Hyväksymismerkinnän saamiseksi kurssista tulee olla tehtynä vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

 

Opintojakson tiedot

Kurssin oppimisympäristö on Metropolian Viope.

Ilmoittautumistiedot

 • kurssille voi ilmoittautua itselle sopivana ajankohtana ja sen suorittamisen voi aloittaa heti kun ilmoittautumislomake on käsitelty
 • kurssin hinta on 20 euroa
 • kaikki halukkaat/ilmoittautuneet pääsevät mukaan kurssille