Kevät
Opintojakson nimi Javascript-perusteet
Opintojakson ajankohta 22.11.2021 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Javascript-perusteet

22.11.2021 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
 • Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla
Opintojakson sisältö
 • Arvot, tyypit, ja operaattorit
 • Ohjelmarakenne
 • Funktiot
 • Tietorakenteet: objektit ja taulukot
 • Virhekäsittely
 • Regular Expressions
 • Moduulit
 • Asynkroninen ohjelmointi

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun sen harjoitustehtävistä on tehty vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa heti kun ilmoittautumislomake on käsitelty.
 • Kurssille ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaa mahtuvat mukaan.
 • Kurssin hinta on 15 euroa.