Syksy
Opintojakson nimi Johdanto ikäystävällisyyteen
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 07.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anne Airaksinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 12.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Johdanto ikäystävällisyyteen

18.09.2023 - 07.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat kuvailla ikääntymistä moniulotteisena fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.
  • Osaat määritellä, mitä ikäystävällisyydellä tarkoitetaan.
  • Osaat tarkastella ikäystävällisyyttä monialaisesti eri näkökulmista ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

  • Ikääntyminen moniulotteisena ilmiönä
  • Ikäystävällisyys
  • Näkökulmia ikäystävällisyyden edistämiseen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.