Syksy
Opintojakson nimi Johdanto palvelumuotoiluun
Opintojakson ajankohta 17.09.2021 - 21.12.2021
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sirviö Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 30.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdanto palvelumuotoiluun

17.09.2021 - 21.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tervetuloa palvelumuotoilun maailmaan! Palvelumuotoilu on palveluiden ja palvelukokemusten kehittämistä muotoilun keinoin. Tässä lyhyessä itseopiskelupaketissa kerrotaan mitä palvelumuotoilu on, millainen on sen prosessimalli ja keskeiset käsitteet sekä miksi se on tarpeellista. Tämä yhden opintopisteen kokonaisuus koostuu muutamasta videosta ja kahdesta pienestä tehtävästä.

Keskeinen sisältö

  • Palvelumuotoilun tausta ja toiminta-ajatus
  • Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja prosessi
  • Palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) -Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin /tenttiin /työpajatyöskentelyyn.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen – itsenäinen opiskelu: videoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia.