Syksy
Opintojakson nimi Johdanto palvelumuotoiluun (nonstop)
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Suvi Salminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdanto palvelumuotoiluun (nonstop)

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Tunnistat palveluiden ongelmakohtia ja opit menetelmiä niiden ratkaisemiseksi. Tunnistat palvelumuotoilun mahdollisuudet oman alasi kehittämismenetelmänä, niin olemassa olevien palveluiden parantamiseksi kuin uusien palveluiden kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla tutustut itsenäisesti palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Opit palvelumuotoilun prosessin ja keskeiset käsitteet videoiden ja tehtävien avulla.

Edeltävyysehdot

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suorittaminen tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä, jossa pystyt opiskelemaan itsenäisesti palvelumuotoilun oppimismateriaalia hyödyntäen (mm. videot, tekstit, oppimistehtävät). Harjoitusten ja tehtävien avulla syvennyt palvelumuotoilun prosessiin ja keskeisiin käsitteisiin.

Tarvittava verkko-oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Kurssin läpäisy perustuu verkkotehtävien suorittamiseen ohjeiden mukaisesti. Suoritusten tulee olla jätetty arvioitavaksi 21.12.2022 klo 23.59 mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 29.8.-21.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2022.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta (ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 42 aikana).