Syksy
Opintojakson nimi Johdanto palvelumuotoiluun
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Päivi Harmoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 30.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Johdanto palvelumuotoiluun

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tässä tiiviissä verkkokurssissa kerrotaan mitä palvelumuotoilu on, millainen on palvelumuotoilun prosessi, mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, miksi palvelumuotoilu on tarpeellista ja mihin sitä voi hyödyntää.

Kurssi koostuu videoista ja tehtävistä, jotka kokoavat videoissa olevaa sisältöä. Kurssin osiot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Opintojaksolla käsitellään seuraavat sisällöt:

 • palvelumuotoilun tausta ja toiminta-ajatus
 • palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja prosessi
 • palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kurssin läpäisy perustuu verkkotehtävien suorittamiseen ohjeiden mukaisesti.
 • Opiskelijan tulee palauttaa tekemänsä palvelupolkukartta sekä tehdä kurssin lopputesti saadakseen hyväksytyn arvosanan.
 • Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin yhden kuukauden välein siten, että edellisen kuun aikana valmistuneet suoritukset kirjataan seuraavan kuun alussa. Opinnolle voi ilmoittautua 22.5.2023 alkaen ja 30.11.2023 klo 23:59 asti ja kurssin pakolliset palautukset tulee olla tehtynä 31.12.2023 klo 23.59.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • MOOC-verkkokurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Saat ilmoittautumisen automaattisessa vahvistusviestissä linkin ja kirjautumisohjeet kurssille DigiCampus-ympäristöön.
 • Tarkista, että annat oman AMK:n sähköpostiosoitteesi oikeassa muodossa.

Opintojakson tiedot

MOOC – itsenäinen opiskelu: verkkomateriaalien (tekstit ja videot) läpikäyminen ja verkkotehtävien suorittaminen, jotka löytyvät kaikki MOOC-ympäristöstä.

Lisätietoja

 • MOOCin sisältö: paivi.harmoinen@laurea.fi.
 • Ilmoittautumisiin liittyvät kysymykset: avoinamk@laurea.fi
 • Suoritusmerkintöihin liittyvät kysymykset: mooc@laurea.fi.