Kesä
Opintojakson nimi Johdanto raskausajan fysiologiaan
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Susanna Kinnunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdanto raskausajan fysiologiaan

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opinnoissa tutustutaan raskauden aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin äidin kehossa sekä istukan toimintaan ja sikiön verenkierron erityispiirteisiin.

  • Käsiteltäviä aiheita ovat mm. naisen lisääntymiselimistön anatomia, kuukautiskierron hormonaalinen säätely, hedelmöittyminen, istukka ja sen kehittyminen, sikiön verenkierto.

Edeltävyysehdot

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei edellytä aikaisempia fysiologian opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu verkkotenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintoihin kuuluu nauhoitettuja luentoja ja itseopiskelumateriaalia (26 h) sekä verkkotentti (1 h).

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.