Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Johdanto Suomen metsätalouteen
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Jyry Eronen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Johdanto Suomen metsätalouteen

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää metsätalouden merkityksen Suomen yhteiskunnalle
 • Tietää suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet
 • Tietää suomalaiset metsätalouden toimijat
 • Osaa selostaa yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja
 • Tuntee Suomalaisen puukaupan erityispiirteet ja puumarkkinat
 • Ymmärtää metsien monikäyttöä
 • Ymmärtää metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteet
 • Tuntee suomessa käytettävän metsäteknologian
 • Ymmärtää Suomalaisen puunkorjuun menetelmät

Sisältö

 • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
 • Metsänhoidon menetelmät
 • Metsätalouden toimijat
 • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
 • Metsäteknologian valmistajat
 • Käytännön puunkorjuu

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Harjoitustehtävät (hyväksytty/hylätty), kurssisuorituksen edellytyksenä on hyväksytyt harjoitustehtävät

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely 80 h (luentotallenteiden seuraaminen, lisämateriaaliin perehtyminen sekä esseetehtävien teko).

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava sähköinen luentomateriaali, verkkoluentotallenteet sekä luentoihin liittyvä muu sähköinen materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.