Kevät
Opintojakson nimi Johdatus ohjelmistorobotiikkaan
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 21.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Johdatus ohjelmistorobotiikkaan

01.02.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:
  • Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
  • Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
  • Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.
Sisältö:
  • Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
  • Kuinka robotti rakennetaan?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

  • Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä.
  • Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
  • Itsenäinen työskentely.