Syksy
Opintojakson nimi Johdatus ohjelmistorobotiikkaan
Opintojakson ajankohta 01.10.2022 - 30.10.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdatus ohjelmistorobotiikkaan

01.10.2022 - 30.10.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:

  • Osaat ohjelmistorobotiikan perusteet ja ymmärrät, kuinka ohjelmistorobotiikalla pystytään tehostamaan toimintaa.
  • Osaat tunnistaa prosesseja, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää sekä osaat kuvata ne.
  • Osaat automatisoida yksinkertaisia prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa.

Sisältö:

  • Mitä tarkoitetaan ohjelmistorobotiikalla ja mihin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Kuinka tunnistaa ja kuvata prosessit?
  • Kuinka robotti rakennetaan?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi:

  • Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia, erikseen arvioitavia tehtäviä
  • Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella: oppimistehtävistä saa pisteitä, joiden perusteella muodostuu koko opintojakson arvosana.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: • Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. • Itsenäinen työskentely.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opettajan antama materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.