Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus peliohjelmointiin
Opintojakson ajankohta 11.01.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Johdatus peliohjelmointiin

11.01.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusideaan ja toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla yksinkertaisia 2D- ja 3D-peliympäristöjä. • Peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusidea • C#-ohjelmointikielen perusteet • 2D-peliohjelmoinnin perusteet Unity-pelimoottorilla • 3D-peliohjelmoinnin perusteet Unity-pelimoottorilla

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 11.1.2022 alkaen. Suoritusaika 3 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.