Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus peliohjelmointiin
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 30.11.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Johdatus peliohjelmointiin

16.01.2023 - 30.11.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusideaan, sekä toteuttaa Unity-pelimoottorin avulla yksinkertaisia 2D-pelimaailmoja ja 2D-pelejä. Sisältö: • Peliohjelmoinnin ja Unity-pelimoottorin perusidea • C#-ohjelmointikielen perusteet • 2D-peliohjelmoinnin perusteet Unity-pelimoottorilla

Edeltävyysehdot

Perustiedot ohjelmoinnista jollain ohjelmointikielellä (esim. C#:lla).

Arviointikriteerit

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Opintojakson tiedot

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä. • Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojakson lisätiedot

Koulutus alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu  suoritusaika on kolme (3) kuukautta.Opintojen viimeinen ilmottautumispäivä on 28.8.2023.