Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön (TO00BQ73-3004)
Opintojakson ajankohta 01.12.2021 - 30.06.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Reija Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön (TO00BQ73-3004)

01.12.2021 - 30.06.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • tunnistaa sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
  • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit

Arviointikriteerit

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 8/10 pistettä
  • Terveydenhuoltolaki 2010/1326 6/8 pistettä
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 8/10 pistettä
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 13/18 pistettä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 1.12.2021-30.6.2022. Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin yhden kuukauden välein. Kun suorituksesi on arvioitu, voit siirtää opintopisteet omaan korkeakouluusi Puro-palvelussa tai Oma opintopolku -palvelussa.

Ilmoittautumistiedot

Saat ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarkista myös roskapostikansiot!