Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus taloushallintoon
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 18.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Tarja Muikku, Marianne Viinikainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 21.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdatus taloushallintoon

09.01.2023 - 18.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Saat kuvan taloushallinnon tehtävistä ja prosesseista yrityksessä.
  • Tiedät laskentatoimen osa-alueet ja niiden tehtävät, sekä ymmärrät taloudellisen toiminnan kokonaisuuden.
  • Osaat määritellä keskeisimmät laskentatoimen käsitteet.
  • Saat kuvan kirjanpidosta ja tutustut tilinpäätöksen sisältämään informaatioon ja yleisimpiin tunnuslukuihin.
  • Tutustut kannattavuusajatteluun, kustannuslaskennan perusteisiin sekä yrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja niiden suunnitteluun.

Sisältö: Opintojakso koostuu tervetuloa-osiosta, teoria-osioista (1 – 4) ja harjoitustyöosiosta (5). Tervetuloa-osio johdattelee sinut opiskeltavaan kurssiin ja sen suoritustapaan. Tämän jälkeen aihealueita syvennetään neljässä teoriaosiossa. Lopuksi teoriaosiot kytkeytyvät kokonaisuudeksi harjoitustyöosiossa. Eri osiot näkyvät omilla välilehdillään. Jokaisella välilehdellä on osion kuvaus ja suoritusohje. Osiot etenevät tehtävien kautta, jotka linkittyvät toisiinsa. Täyden hyödyn saat, kun teet osiot ja tehtävät numerojärjestyksessä. Aloitat kurssin prosesseista ja päätät harjoitustyöhön. Osiot rakentuvat vaihtelevista tehtävistä esim. videot, luettavat tekstit, keskustelut ja erilaiset oppimistehtävät.

Edeltävyysehdot

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ohjattu verkko-opiskelu, verkkotentit ja harjoitustyö. Opiskelija voi tehdä oppimisteemojen verkkotentit ja koko kurssiin liittyvän harjoitustyön oman aikataulunsa mukaan, kuitenkin niin, että kaikki tentit ja tehtävät on tehty viimeistään kurssin päättymispäivänä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

Opintojakson suoritusaika alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy ke 18.8.2023.

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä. Opiskelija voi suunnitella oman ajankäyttönsä opintojakson toteutusajan puitteissa.

 

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta. Aloitusohjeen saat sähköpostiisi heti ilmoittautumisen jälkeen, joten säilytä ohjeet ja aloita kurssin suorittaminen 9.1.2023 lähtien. Ei siis aiemmin.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.