Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus yrittäjyyteen
Opintojakson ajankohta 03.01.2022 - 31.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sanna Tahlo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 29.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Johdatus yrittäjyyteen

03.01.2022 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Johdatus yrittäjyyteen -verkkokurssilla kuulet eri alojen yrittäjien inspiroivia tarinoita omasta urastaan. Opit yrittäjyydestä ja ideoinnista, muutoksesta ja siihen adaptoitumisesta, yrittämisen haasteista ja erilaisista yrittäjyyden tavoista. Kurssi koostuu verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Vierailevina luennoitsijoina omia yrittäjätarinoitaan jakavat muun muassa Antti Merilehto, Anna Juusela ja Anssi Rantanen.

Opintojakso toteutetaan yhdistelmänä erilaisia oppimisen menetelmiä:

Asiantuntijaluennot

Kirjallisuus

Esseet, blogit, tehtävät ja itsereflektio, vertaispalaute

Kurssin aikana käsitellään seuraavia teemoja: yrittäjyyden ABC, tuote- ja palvelukehityksen vaiheet, kevytyrittäjyys, sosiaalinen ja kestävä yrittäjyys, perheyrityksen laajentaminen, yrityksen ydintoiminnot, sidosryhmät ja verkostot.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso pyörii Moodlessa non-stop ympäri vuoden, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Valmentaja sparraa ja on tavoitettavissa läpi opintojakson.

HUOM! Opetuskieli on englanti

 

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.

HUOM! Opetuskieli on englanti