Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Johtaminen ja esimiestyö
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juhani Angelva
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 29.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Johtaminen ja esimiestyö

12.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa toimia johtotehtävissä ja tuntee esimiestyön periaatteet. Opiskelija tuntee esimiestyön juridiset vastuut ja velvollisuudet.

Sisältö:
  • Organisaatiot
  • Rekrytointi
  • Esimiehen tehtävät ja rooli
  • Johtamisjärjestelmä
  • Laatujohtaminen

Arviointikriteerit

Arviointi: Oppimisen suunnittelu ja itsearviointi: 1/3 Oppimistehtävien arviointi: 2/3

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen oppimistehtävien suorittamista ja aikataulujen noudattamista.

Kokonaisarvosana muodostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista ja valmentajan arvioinnista. Kokonaisarvosana: T1-K5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle ympäristöjä käyttäen. Oppimistehtävät sovitaan opintojakson alussa.

 

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi