Syksy
Opintojakson nimi Johtamisen perusteet, 13 op
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 13 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Soile Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.06.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Johtamisen perusteet, 13 op

29.08.2022 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Johtamisen perusteet tarjoavat napakan aloituspaketin johtamisen parissa toimiville tai sen pariin tähtääville!

Opinnot sopivat:

  • Johtamisesta ja esihenkilötyöstä yleisesti kiinnostuneille
  • Tradenomikoulutusta suunnitteleville
  • Esihenkilötyöhön tähtääville
  • Jo esihenkilöroolissa toimiville toiminnan peruspilareiden vankistamiseen

Opintokokonaisuus sisältää:

Syksy 2022:

  • Itsensä johtaminen, 4 op
  • Johtaminen, 4 op

Kevät 2023

  • Esihenkilötyö, 5 op

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus