Non-stop
Opintojakson nimi Johtamisen trendit
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Markus Kräkin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johtamisen trendit

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisen trendejä ja johtamisteorioita, ml. virtuaalijohtaminen, etä- ja monipaikkaisuuden johtaminen, jaettu johtajuus, mahdollistava johtajuus
  • kehittää omaa johtamisajattelua
  • tarkastella johtamista palveluna, tekeytyvänä ja muotoutuvana kokonaisuutena

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan analysoimaan johtamiseen vaikuttavia trendejä sekä johtamista itsessään eri näkökulmista, ajan saatossa muovautuvana ja tekeytyvänä ilmiönä.

Edeltävyysehdot

Suositellaan esihenkilötyö ja johtaminen -kurssia tai muuten johtamisen perusasioiden tuntemusta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on verkkototeutus ns. hop on -mallilla eli kurssille voi liittyä joustavasti mukaan. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja oppimistehtävien tekemistä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson hinta 75 €.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on non stop -opinto, joten voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti. Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikon kuluessa ohjeet käyttäjätunnuksen luomiseksi ja kurssin suorittamisesta. Peruutusehdot Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella avoinamk@lab.fi