Non-stop
Opintojakson nimi Johtamisen trendit
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Markus Kräkin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johtamisen trendit

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisen trendejä ja johtamisteorioita, ml. virtuaalijohtaminen, etä- ja monipaikkaisuuden johtaminen, jaettu johtajuus, mahdollistava johtajuus
  • kehittää omaa johtamisajattelua
  • tarkastella johtamista palveluna, tekeytyvänä ja muotoutuvana kokonaisuutena

Sisältö:

  • Kurssilla tutustutaan ja opitaan analysoimaan johtamiseen vaikuttavia trendejä sekä johtamista itsessään eri näkökulmista, ajan saatossa muovautuvana ja tekeytyvänä ilmiönä.

Edeltävyysehdot

Suoritettuna Esimiestyö tai vastaava kurssi (aik. Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen).

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on verkkototeutus ns. hop on -mallilla eli kurssille voi liittyä joustavasti mukaan. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja oppimistehtävien tekemistä.Kurssi alkaa syyskuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden toukokuun lopussa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- ja polkuopiskeljoiden ilmoittautuminen Ilmoittaudu -linkin kautta: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, jotta saat ohjeet perille. Ilmoittautumisen jälkeen saat hetken kuluttua automaattisen vahvistuksen, joka sisältää myös aloitusohjeet. Lue ohjeet tarkasti ja liity mukaan suorittamaan opintojaksoa 1.9.2022 lähtien. Muita ohjeita ei enää tule, joten säilytä siis ohjeet. Mikäli ohjetta ei löydy sähköpostista, tarkista myös roskaposti. Älä tee tuplailmoittautumista! Mikäli ohjeet ovat hävinneet, pyydä ohjeet osoitteesta campusonline@lab.fi

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Aloitusohjeet lähetetään muutaman päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.