Kesä
Opintojakson nimi Joustavat digitaaliset asiointipalvelut
Opintojakson ajankohta 01.05.2021 - 31.08.2021
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Annamaija Id-Korhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Joustavat digitaaliset asiointipalvelut

01.05.2021 - 31.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

  • Määritellä mitä ovat digitaalisten asiointipalveluiden erityispiirteet ja kuinka niillä edistetään kansalaisen palveluiden saavutettavuutta.
  • Osaa hyödyntää ja edistää digitaalisia asiointipalveluita osana palveluvalikoimaa.
  • Kuvata erilaisia ohjaamisen ja vuorovaikutuksen menetelmiä ja arvioida niiden erityispiirteitä oman alan digitaalisissa palveluissa

Sisältö:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden valikoimaan on tullut paljon digitaalisia palveluita, joiden tarkoitus on helpottaa palveluiden saavutettavuutta ja asioiden hoitoa. Tässä opintojaksossa esitellään digitaalisia palveluita, jotka parhaimmillaan tekevät sosiaali- ja terveyspalveluissa asioinnista joustavampaa ja auttavat kansalaisia ratkaisemaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä palvelutarpeitaan jo varhaisessa vaiheessa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC toteutus eli itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Kurssi suoritetaan Digicampus Moodlessa 1.5. – 31.8.2021.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään kaikki ilmoittautuneet. Ohjeet kurssin suorittamiseksi saat muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisesta.