Syksy
Opintojakson nimi Julkaisun taitto Adobe Indesign CC
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pekka Makkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Julkaisun taitto Adobe Indesign CC

19.09.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistustaidot
  • Adobe InDesign ohjelman käytön hallinta
  • Tekstin hallinta taitossa
  • Visuaalinen sommittelu

Sisältö

Opintojaksolla opit käyttämään InDesign-taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Arviointikriteerit

Hyväksytyn arvosanan saamiseksi opintojaksosta tulee kaikki jakson tehtävät hyväksytysti suorittaa. Yksittäiset tehtävät arvioidaan.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkkotyöskentely, luentojen ja opetusaineistojen seuraaminen, harjoitustöiden tekeminen

Opintojakson tiedot

Huom. Opiskelija vastaa itse jaksolla käytettävän InDesign-ohjelman hankkimisesta omaan käyttöönsä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.