Non-stop
Opintojakson nimi Julkiset hankinnat (nonstop)
Opintojakson ajankohta 07.01.2021 - 31.05.2021
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Eero Aarresola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 28.02.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Julkiset hankinnat (nonstop)

07.01.2021 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoitus:

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuosittain n. 35 mrd.€, joten niiden yhteiskunnallinen vaikuttuvuus on erittäin merkittävä. Tästä syystä johtuen on tärkeää, että julkiset hankinnat toteutetaan fiksusti, jotta saadaan hankittua juurikin sitä mitä on tarkoituksena. Opintojaksolla luodaan ymmärrys julkisten hankintojen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä sekä myös käytännön tarkoituksenmukaisista toteutustavoista.

Opintojakson osaamiset:

  • Hankintaosaaminen
  • Liiketoimintaosaaminen
  • Viestintä ja tiimityö

Opintojakson osaamistavoite:

Opiskelijat ymmärtävät julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Opiskelijat tunnistavat hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi opiskelijat oppivat kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.

Opintojakson keskeinen sisältö muodostuu seuraavista aihepiireistä:

  1.  Laki julkisista hankinnoista
  2. Kilpailutusprosessi
  3. Hankintaprosessin hallinta julkisella sektorilla
  4. Kestävät julkiset hankinnat
  5. Innovatiiviset julkiset hankinnat

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Jokainen oppimistehtävä arvioidaan arviointiasteikolla (0-5) ja opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson voi suorittaa täysin itsenäisesti omaan tahtiin.